Noi proiecte la Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu!

0
37

Începând cu luna mai 2014, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a lansat noi proiecte interesante, astfel că la sfârșitul săptămânii încheiate, mai precis, în ziua de 12 iunie 2014, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara şi S.C. “Tangible Corporation” S.R.L. Bucureşti a fost lansat proiectul cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: “Îmbunătăţirea programelor universitare de studii în domeniile Administrării afacerilor, Contabilităţii şi Ştiinţelor juridice prin consultarea Alumni”, un proiect extrem de ambițios, care se încadrează în Axa prioritară 1: “Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2: “Calitate în învăţământul superior”, sub sloganul “Conectează-te la viitor cu Alumni!” și având ca obiectiv general: efortul de consolidare a cooperării între mediul universitar şi mediul de afaceri prin intermediul Alumni, pentru o mai bună corelare a învăţământului superior cu piaţa muncii prin îmbunătăţirea / adaptarea programelor de studii, respectiv dezvoltarea / adaptarea curriculumul-ui universitar. “Prin ceea ce întreprindem, noi încercăm să îmbunătățim programele de studii la care Universitatea este beneficiară. Știm că fondurile europene sunt o soluție pentru noi toți! Să încercăm să aducem foști absolvenți alături de noi, iar eu sper ca la Conferința din 2015, să constatăm că obiectivele au fost atinse”, a subliniat Ștefan Sorinel Ghimiș, managerul proiectului.

Creșterea capacității instituției de a furniza programe de studii mai bune!

Totodată, vineri, 13 iunie 2014, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a lansat Proiectul „Creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică”, derulat în parteneriat cu “Tangible Corporation” Bucureşti și cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu o perioadă de implementare de 18 luni, începând cu 14 mai 2014. Obiectivul general al proiectului este de extindere a oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învătământul superior, prin extinderea utilizării TIC în activităţile de predare/învăţare și vizează, totodată, consolidarea cooperării între mediul universitar și mediul de afaceri, pentru o mai bună corelare a învăţământului superior pe piaţa muncii, prin îmbunătăţirea / adaptarea programelor de studii, respectiv dezvoltarea/adaptarea curricullum-ului universitar. El se adresează studenților de la programele universitare de licenţă şi masterat din domeniul Inginerie-Energetică, dar și membrilor comisiilor de asigurare a calităţii la nivel universitar, membrilor comisiilor/structurilor de conducere din universitate și personalului universitar implicat în dezvoltarea de programe universitare.

Cristinel Popescu: „Avem o deschidere spre comunitatea economico-socială”

Așa cum ne-a declarat managerul proiectului, lector univ. dr. Cristinel Popescu, grupul țintă îl constituie cei 210 studenți din cadrul programelor universitare de licență și masterat, cu o durată de 18 luni(14 mai 2014-14 noiembrie 2015) și se urmărește, în special, creșterea capacității instituției de a furniza programe de studii mai bune, prin consolidarea implicării comunității de afaceri în sistemul de învățământ, mai ales că: “Noi am avut un învățământ cumulativ, bazat pe acumularea de informații, fără un suport calitativ”, a declarat la rândul său, dl. prof. univ. dr. Gheorghe Gămăneci! Ideea de bază a derulării unor astfel de proiecte se referă adeschiderea către comunitatea economic-socială aşa cum a precizat şi Moise Bojincă, Rectorul Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. „Avem o deschidere spre comunitatea economico-socială și ne bucură această legătură între mediul economic și mediul academic universitar! Desigur, prin astfel de proiecte, noi ne străduim să facem lucruri interesante, atât pentru comunitate, cât și pentru mediul academic”, a menţionat Rectorul UCB Târgu-Jiu, Moise Bojincă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here